โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำนักเรียนออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้นำนักเรียนเข้ากลับพื้นที่ เพื่อกักตัว จำนวน ๑๔ วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื
ผลงานโรงเรียน
รางวังโรงเรียนที่มีผลการประเมิณคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา2562เฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเท
รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึก
รางวังโรงเรียนที่มีผลการประเมิณคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา2562เฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำป
โรงเรียนที่มีผล(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 คะแนนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสูงสุด ลำดับที่1ของเขต
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน