โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ผลงานโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำป
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา2561ชั้น ม.3คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับจังหวัด
โรงเรียนที่มีผล(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.3 คะแนนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสูงสุด ลำดับที่2ของเขต
รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัด
รับเรื่องร้องเรียน