รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ   ตำบลหนองหว้า  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-540233 เบอร์แฟกส์ -
Email : kunnunok.mali@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :