ข่าวประชาสัมพันธ์
เบสทักษะอาชีพ ครูสุมิตตา เติมกระโทก (อ่าน 19) 16 ก.ย. 65
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 80) 28 ม.ค. 65
วันครู2565 (อ่าน 375) 20 ม.ค. 65
ประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย นางสาวสุมิตตา เติมกระโทก ครั้งที่ 3 นางสาวอัญธิการ์ สุขแก้ว ครั้งที่ 4 (อ่าน 370) 20 ม.ค. 65
ประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสมภบ ทานกระโทก (อ่าน 369) 20 ม.ค. 65
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 334) 25 ต.ค. 64
วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 202) 25 ต.ค. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูเนตรนภา (อ่าน 263) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูเนตรนภา (อ่าน 253) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูบุญจันทร์ (อ่าน 213) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูสมภบ (อ่าน 183) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ญาดา (อ่าน 195) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดวงผกา (อ่าน 179) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูดรันภัทร (อ่าน 180) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูอัญธิการ์ (อ่าน 163) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูกรณ์ (อ่าน 169) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูกรณ์ (อ่าน 172) 20 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูสุมิตตา (อ่าน 147) 20 ก.ย. 64
เบสผู้บริหาร การบริหารจัดการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 266) 20 ก.ย. 64
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตรืเรื่องอาหารและสารอาหาร (อ่าน 191) 16 ก.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 238) 13 ก.ย. 64
#แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด 15 จังหวัดดังนี้ ให้ท่านและบุตรหลานในความปกครองของท่านแจ้งครูประจำชั้นทราบและทำการกักตัว 14 วัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand และให้เวลาเรียนกับนักเรียน (อ่าน 15) 01 ก.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำนักเรียนออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้นำนักเรียนเข้ากลับพื้นที่ เพื่อกักตัว จำนวน ๑๔ วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื (อ่าน 41) 17 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 47) 27 เม.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน (อ่าน 442) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 35) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 538) 12 ม.ค. 64
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19 (อ่าน 717) 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ (อ่าน 682) 21 พ.ค. 63