ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 13) 12 ม.ค. 64
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19 (อ่าน 215) 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ (อ่าน 232) 21 พ.ค. 63