ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 7) 27 เม.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน (อ่าน 106) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 19) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 141) 12 ม.ค. 64
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19 (อ่าน 347) 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ (อ่าน 363) 21 พ.ค. 63